ivermectin for sale mexico donde puedo comprar ivermectina 6 mg how to get ivermectin in canada ivermectina dosis gotas para niños ivermectina para herpes zoster ivermectina para wue se usa ivermectina bula posologia infantil

DLA KOGO?

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym min:

 • opóźniony rozwój motoryki dużej (częste przewracanie się, trudności z jazdą na rowerze itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł oraz wykonywaniem czynności manualnych);
 • trudności w zakresie zachowania (gryzienie, agresja, nieśmiałość itp.);
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • nieprawidłowa reakcja na bodźce dotykowe (trudności w zakresie czynności tj. obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów itp.), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie, przyjmowanie pozycji z głową w dół itp.) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości itp.);
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny;

 

Terapia integracji sensorycznej z powodzeniem może być także stosowana u dzieci z wyzwaniami w rozwoju tj.:

 • zaburzenia neurorozwojowe ( dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera);
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • dzieci niewidome i niedowidzące;
 • dzieci niesłyszące i niedosłyszące;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • z chorobami o podłożu genetycznym tj. Zespół Downa, Reta, Williamsa, Turnera…;
 • z zaburzeniami sprzężonymi.