DLA KOGO?

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym min:

 • opóźniony rozwój motoryki dużej (częste przewracanie się, trudności z jazdą na rowerze itp.);
 • opóźniony rozwój motoryki małej (problemy z samoobsługą, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł oraz wykonywaniem czynności manualnych);
 • trudności w zakresie zachowania (gryzienie, agresja, nieśmiałość itp.);
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe;
 • zaburzenia równowagi;
 • nadruchliwość lub nadmierne spowolnienie dziecka;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • trudności w uczeniu się, pisaniu, czytaniu, liczeniu itd.;
 • nieprawidłowa reakcja na bodźce dotykowe (trudności w zakresie czynności tj. obcinanie paznokci, czesanie, mycie włosów itp.), słuchowe, wzrokowe, lub węchowe;
 • trudności z koncentracją uwagi;
 • autostymulacja dziecka w zakresie pobudzania czynności układu przedsionkowego (częste bujanie, przyjmowanie pozycji z głową w dół itp.) i proprioceptywnego (poszukiwanie ciągłego kontaktu fizycznego – np. odbijanie się od ścian, podskakiwania, zeskakiwania z dużych wysokości itp.);
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny;

 

Terapia integracji sensorycznej z powodzeniem może być także stosowana u dzieci z wyzwaniami w rozwoju tj.:

 • zaburzenia neurorozwojowe ( dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera);
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • dzieci niewidome i niedowidzące;
 • dzieci niesłyszące i niedosłyszące;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • z chorobami o podłożu genetycznym tj. Zespół Downa, Reta, Williamsa, Turnera…;
 • z zaburzeniami sprzężonymi.