quanox para que sirve precio smart radio ivermectina how long does ivermectin kill scabies para que sirve el ivermectina calox efectos secundarios de ivexterm tania rivera md reviews

METODA SI

Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych, kompleksowych metod terapeutycznych w Polsce. Metodę tą stworzyła amerykańska terapeutka zajęciowa, psycholog i pedagog specjalny Jean Ayres w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Przez kolejne lata pracę jej doskonalono i rozwijano po to by dziś z powodzeniem mogła być stosowana w odniesieniu do dzieci z wyzwaniami w rozwoju, trudnościami w nauce szkolnej, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym itp..

Świat, który nas otacza odbieramy poprzez wysyłane przez niego bodźce za pomocą naszych zmysłów. Dzieje się to wszystko za pośrednictwem układu nerwowego. To właśnie jego prawidłowe funkcjonowanie nazywamy integracją sensoryczną. Przetwarzanie sensoryczne oznacza sposób, w jaki układ nerwowy odbiera informacje pochodzące ze zmysłów i zamienia je w reakcje organizmu. O zaburzeniach przetwarzania sensorycznego mówimy zaś wtedy gdy sygnały pochodzące ze zmysłów nie są przetwarzane na właściwe reakcje organizmu. Te nietypowe reakcje na informacje pochodzące ze zmysłów mogą ujawniać się w postaci zachowania, emocji, problemów z koncentracją czy też trudności z organizacją czy planowanie motorycznym.

Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez jego zmysły. Poprzez dostarczenie przez terapeutę kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, wywołujemy poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
Zajęcia przeprowadzane są w dostosowanym do tego celu gabinecie, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej, smakowej itp.. W trakcie spotkania z terapeutą dziecko pokonuje tory przeszkód, buja się w różnych kierunkach i pozycjach ciała, przeciąga się, siłuje, przenosi różne przedmioty … a to wszystko po to by stymulować swój układ nerwowy i regulować jego funkcjonowanie.

Źródła:
Lucy Miller Dzieci w świecie doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?, Gdańsk 2016
Violet F.Maas Uczenie się przez zmysły, Gdańsk 2016