ivermectina hidroxicloroquina where to buy ivermectin uk fda approved ivermectin ivermectina para los piojos en gotas order ivermectin for dogs

Barbara Sawicka

współzałożycielka Centrum Bingo, neurologopeda kliniczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Z zamiłowania i z wykształcenia neurologopeda kliniczny. Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,  na kierunku neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka Psychopedagogiczna z Terapią, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna. W Centrum Bingo prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz grupowe zajęcia logorytmiczne. Lubi prowadzić zajęcia w towarzystwie Mańka – kota pomocnika. Chcąc stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, praktykach czy konferencjach. Dzięki temu lepiej rozumie potrzeby dzieci, wzbogaca swój warsztat pracy, uskuteczniając tym prowadzoną terapię. Formy doskonalenia w których uczestniczyła:

 • KOLD-diagnoza logopedyczna dziecka
 • Metoda Padovan- stopień I
 • HANDLE ® Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency, I stopień
 • Autyzm-nowe spojrzenie: dysbioza jellitowa w ASD
 • Stymulowanie komunikacji w autyzmie 
 • Manualne techniki znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta (moduł 1 i 2) – międzynarodowy kurs 
 • Empathy Dolls – Lalki Terapeutyczne. Human Touch Therapy 
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na funkcje pokarmowe i mowę u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Część 1 i 2 
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej 
 • Logorytmika 
 • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Program wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna C. Delacato (I i II stopień) 
 • Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej 
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień)
 • Kinezjologia Edukacyjna (I i II stopień) 
 • Wychowanie międzypokoleniowe – zabawy budujące więzi rodzinne, społeczne i patriotyczne 
 • Choreoterapia
 • Na co dzień i od święta – wspieranie holistycznego rozwoju dzieci 
 • Gry i zabawy redukujące złość i agresję wśród dzieci
 • Metoda Dobrego Startu ( I i II stopień) 
 • Szary obrazek – czyli jak zrozumieć rysunki dziecka 
 • Konferencj: Osoby z zespołem Pradera i Willego – leczenie, rehabilitacja, edukacja 
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków leczenie, rehabilitacja, edukacja osób z zaburzeniami sprzężonymi i co dalej?
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków wczesna interwencja, leczenie, rehabilitacja, edukacja i co dalej?
 • Konferencja: Jak wspierać rozwój dziecka na miarę XXI w.-