ivermectina ou revectina can you give horse ivermectin to dogs ivermectina dosis para perros con garrapatas ivermectina marca original securo quanox gotas precio inkafarma

O MNIE

Ewelina Łącka

terapeuta integracji sensorycznej i bilateralnej, pedagog specjalny

Pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła dwustopniowe szkolenie z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez Polski Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej zdobywając tym samym kwalifikację do prowadzenia diagnozy i terapii. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka Psychopedagogiczna i Terapia, studiów magisterskich  na kierunku Pedagogika Przedszkolna a także podyplomowych studiów z zakresu Logopedii Szkolnej i Przedszkolnej oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.  Podczas prowadzonych z podopiecznymi zajęć wykorzystuje  szereg metod wspierających tak aby terapia była efektywna ale i także stanowiła źródło fantastycznej zabawy. Miłośniczka dogoterapii i wszelkiego kontaktu ze zwierzętami. Podążając za potrzebami dzieci i ich rodziców stale uczestniczy w licznych kursach,pozwalających lepiej rozumieć świat dziecka i wychodzić naprzeciw jego problemom:

 

 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Szkolenie specjalistyczne dla terapeutów Integracji Sensorycznej: Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy.
 • Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe
 • Integracja Bilateralna- program indywidualny
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Sensoplastyka ®- wstęp i trener 1 stopniSensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi wg dr M.Grycman
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Integracja Bilateralna 
 • HANDLE ® Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency, I stopień
 • MAKATON: Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta Sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger
 • Smyko-Multisensoryka® – szkolenie trenerskie I stopnia
 • Sensoplastyka- szkolenie trenerskie
 • Autyzm-nowe spojrzenie: dysbioza jellitowa w ASD
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • Szkolenie dla dogoterapeutów- edukatorów przedszkolnych
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju – profil psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera
 • Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych
 • Edukacja przez ruch (stopień I)
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Pedagogika Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Neurosensomotoryczna terapia taktylna wg dr S.Masgutowej
 • Program wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna C. Delacato I i II stopień
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
 • Choreoterapia w pracy dziećmi
 • Aktywne Słuchanie Muzyki Klasycznej metodą B. Strauss
 • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopieńArteterapia
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym
 • Metoda Dobrego Startu
 • Odczytywanie rysunków dziecięcych
 • Konferencja: Osoby z zespołem Pradera i Williego-leczenie, rehabilitacja, edukacja
 • Konferencja: Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej
 • Konferencja: Osoba z autyzmem w przestrzeni publicznej
 • Konferencja: Sześciolatek w klasie I-zmiana strategii nauczania
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków leczenie, rehabilitacja, edukacja osób z zaburzeniami sprzężonymi i co dalej?
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków wczesna interwencja, leczenie, rehabilitacja, edukacja i co dalej?
 • Konferencja: Jak wspierać rozwój dziecka na miarę XXI w.