Podczas zajęć  edukacyjnych jak i terapeutycznych wykorzystujemy szereg nowatorskich metod, których celem jest wykorzystywać potencjał i wspomagać rozwój naszych podopiecznych a także stanowić źródło uśmiechu i wspaniałej zabawy. Wszyscy specjaliści pracujący w BINGO posiadają odpowiednie uprawnienia i  kwalifikacje.

 

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH CZESNEGO:

 

ZAJĘCIA PODSTAWOWE:

 • realizacja podstawy programowej
 • język angielski
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia sensoryczne

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:

 

 • zajęcia z neurologopedą
 • integracja sensoryczna
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym/ psychologiem
 • Trening Umiejętności Spełecznych
 • Muzykoterapia
 • Muzykoterapia integralna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Dogoterapia i inne rodzaje zooterapii

 

WYKORZYSTYWANE METODY PRACY:

 • NDT Bobath
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia ®
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan ®
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Neurorehabilitacja aplikatorami Lyapko
 • Integracja Bilateralna
 • Sensoplastyka ®
 • Smyko-multisensoryka ®
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC
 • Metoda M.Montessori
 • RDI (Relationship Development Intervention ) czyli Metoda Rozwoju Relacji
 • MNRI ® Terapia Neurotaktylna