Pomóż mi zrobić to samemu
Maria Montessori

Maria Montessori była jedną z najwybitniejszych pedagogów XX wieku. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości oraz o różnym statusie materialnym. Była kobietą niesamowicie oddaną swojej pasji – pracy z dziećmi. Swoje życie poświęciła misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości. Stworzona przez nią metoda pracy a właściwie, można by rzec prawdziwa filozofia, od około 100 lat stosowana jest w przedszkolach w większości krajów i na każdym kontynencie. Może by warto zatem poznać bliżej idee stworzonego przez nią systemu jak i jego autorkę…

KIM BYŁA MARIA MONTESSORI ?

Montessori urodziła się 31.08.1870 roku w miasteczku Chiaravalle we Włoszech. Już jako mała dziewczynka lubiły łamać stereotypy wytrwale dążąc do wyznaczonego przez siebie celu. Taka filozofia kierowała nią przez całe życie. Dzięki swojej upartości, jako pierwsza kobieta we Włoszech, ukończyła z wyróżnieniem studia wyższe z dziedziny medycyny. Uzyskała także doktorat z psychiatrii. Była aktywnym członkiem Narodowej Ligii Wychowania Dzieci Upośledzonych Umysłowo. W 1907 roku została kierownikiem Centrum Opieki Dziennej w Rzymie (dzielnica San Lorenzo). Z tej instytucji powstało pierwsze przedszkole tzw. Casa de Bambini. Niesamowity sukces tej placówki, spowodował zdecydowany wzrost zainteresowania ta metodą i powstanie coraz to nowych przedszkoli. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłane humanistyczne zawarte w idei swojej pedagogiki, została wyróżniona najwyższymi odznaczaniem tj. Krzyż Legii Honorowej, nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla czy też nadanie tytułu Doktora Honoris Causa.

MONTESSORI W NASZEJ PLACÓWCE

Zgodnie z ideą pedagogiki M.Montessori, podstawowym celem pracy w BINGO jest wszechstronne stymulowanie i wspieranie rozwoju dzieci i ich integracja społeczna. Dzięki wykorzystywaniu elementów tej pedagogiki, nasze przedszkolaki, cały czas mają możliwość stawać się samodzielnymi i samodzielnie działać, dzieci uczą się tolerancji, wzajemnego szacunku, współdziałania i empatii. Nauczycielki szanują indywidualność każdego dziecka, kładąc szczególny nacisk na rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych. Dzieci mają możliwość zdobywać wiedzę poprzez samodzielne działanie, doświadczanie i eksperymentowanie.

Nasze sale edukacyjne wyposażone są w pomoce i materiały Montessori- zwane materiałem rozwojowym z następujących obszarów:

  • Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego(W tym dziale znajdują się min. przybory do przesypywania, przelewania, sortowania, wiązania, zapinania oraz wszystkie inne materiały związane z nauką samoobsługi.)
  • Sensoryka(Materiał służący kształceniu zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku. W tym dziale znajdują się także pomoce służące wprowadzeniu w świat wymiarów, powierzchni i  brył.)
  • Edukacja językowa(W tym dziale znajdują się materiały przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania, rozwijający mowę dziecka  i ćwiczący rękę.)
  • Edukacja matematyczna(Pomoce do edukacji matematycznej pomagają dziecku poznać świat liczb i działań matematycznych)
  • Edukacja kosmiczna(Dział edukacji kosmicznej /kulturowej obejmuje szereg różnorodnych pomocy związanych z historią, geografią, astronomią, biologią w tym botaniką, zoologią i anatomią.)