Wrocławskie Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka BINGO tworzy zespół wykształconych, doświadczonych i kreatywnych osób, dla których praca z dziećmi to prawdziwa radość i wyzwanie. Dokładamy wszelkich starań aby naszą załogę tworzyły osoby, które świadomie wybrały swoją drogę zawodową, uważamy bowiem, iż to dobór odpowiedniej kadry pedagogicznej jest najistotniejszą kwestią w organizacji placówki. Wszyscy nasi współpracownicy posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do pracy z dziećmi a przede wszystkim są to wartościowi ludzie, którzy mądrze towarzyszą dzieciom każdego dnia. Naszym podopiecznym chcemy zapewnić wszechstronną stymulację, prawidłowy i optymalny rozwój poprzez twórczą zabawę, edukację i terapię na najwyższym poziomie- dlatego też zespół Bingo stale podnosi swoje kwalifikację uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach.

Właścicielki Centrum BINGO
Ewelina Łącka i Barbara Sawicka

Barbara Sawicka

współzałożycielka Centrum Bingo, neurologopeda kliniczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Z zamiłowania i z wykształcenia neurologopeda kliniczny. Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,  na kierunku neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka Psychopedagogiczna z Terapią, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna. W Centrum Bingo prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz grupowe zajęcia logorytmiczne. Lubi prowadzić zajęcia w towarzystwie Mańka – kota pomocnika. Chcąc stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, praktykach czy konferencjach. Dzięki temu lepiej rozumie potrzeby dzieci, wzbogaca swój warsztat pracy, uskuteczniając tym prowadzoną terapię. Formy doskonalenia w których uczestniczyła:

 

 • Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe
 • KOLD-diagnoza logopedyczna dziecka
 • Metoda Padovan- stopień I
 • HANDLE ® Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency, I stopień
 • Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania
 • Autyzm-nowe spojrzenie: dysbioza jellitowa w ASD
 • Stymulowanie komunikacji w autyzmie
 • Manualne techniki znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta (moduł 1 i 2) – międzynarodowy kurs
 • Empathy Dolls – Lalki Terapeutyczne. Human Touch Therapy
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na funkcje pokarmowe i mowę u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Część 1 i 2
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Logorytmika
 • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Program wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna C. Delacato (I i II stopień)
 • Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień)
 • Kinezjologia Edukacyjna (I i II stopień)
 • Wychowanie międzypokoleniowe – zabawy budujące więzi rodzinne, społeczne i patriotyczne
 • Choreoterapia
 • Na co dzień i od święta – wspieranie holistycznego rozwoju dzieci
 • Gry i zabawy redukujące złość i agresję wśród dzieci
 • Metoda Dobrego Startu ( I i II stopień)
 • Szary obrazek – czyli jak zrozumieć rysunki dziecka
 • Konferencj: Osoby z zespołem Pradera i Willego – leczenie, rehabilitacja, edukacja
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków leczenie, rehabilitacja, edukacja osób z zaburzeniami sprzężonymi i co dalej?
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków wczesna interwencja, leczenie, rehabilitacja, edukacja i co dalej?
 • Konferencja: Jak wspierać rozwój dziecka na miarę XXI w.

Ewelina Łącka

współzałożycielka Centrum Bingo, terapeuta integracji sensorycznej i integracji bilateralnej, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła dwustopniowe szkolenie z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez Polski Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej zdobywając tym samym  kwalifikację do prowadzenia diagnozy i terapii. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka Psychopedagogiczna i Terapia, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna a także podyplomowych studiów z zakresu Logopedii Szkolnej i Przedszkolnej oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. W Centrum Bingo prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, wykorzystując podczas nich szereg metod wspierających a także grupowe zajęcia multisensoryczne. Miłośniczka dogoterapii i wszelkiego kontaktu ze zwierzętami.  Podążając za potrzebami dzieci i ich rodziców stale uczestniczy w licznych kursach,pozwalających lepiej rozumieć świat dziecka i wychodzić naprzeciw jego problemom:

 

 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Szkolenie specjalistyczne dla terapeutów Integracji Sensorycznej: Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy.
 • Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe
 • Integracja Bilateralna- program indywidualny
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Sensoplastyka ®- wstęp i trener 1 stopnia
 • HANDLE ® Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency, I stopień
 • MAKATON: Program Rozwoju Komunikacji PRKM – szkolenie podstawowe
 • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta Sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger
 • Smyko-Multisensoryka® – szkolenie trenerskie I stopnia
 • Autyzm-nowe spojrzenie: dysbioza jellitowa w ASD
 • Integracja Sensoryczna II stopień
 • Szkolenie dla dogoterapeutów- edukatorów przedszkolnych
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju – profil psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera
 • Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych
 • Edukacja przez ruch (stopień I)
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju
 • Pedagogika Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Neurosensomotoryczna terapia taktylna wg dr S.Masgutowej
 • Program wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna C. Delacato I i II stopień
 • Metoda Bajki
 • Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
 • Choreoterapia w pracy dziećmi
 • Aktywne Słuchanie Muzyki Klasycznej metodą B. Strauss
 • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopień
 • Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu
 • Arteterapia
 • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym
 • Metoda Dobrego Startu
 • Odczytywanie rysunków dziecięcych
 • Konferencja: Osoby z zespołem Pradera i Williego-leczenie, rehabilitacja, edukacja
 • Konferencja: Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej
 • Konferencja: Osoba z autyzmem w przestrzeni publicznej
 • Konferencja: Sześciolatek w klasie I-zmiana strategii nauczania
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków leczenie, rehabilitacja, edukacja osób z zaburzeniami sprzężonymi i co dalej?
 • Konferencja: Krok po kroku sięgniemy obłoków wczesna interwencja, leczenie, rehabilitacja, edukacja i co dalej?
 • Konferencja: Jak wspierać rozwój dziecka na miarę XXI w.

Marika Donkor

pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka studiów magisterskich – Terapia pedagogiczna oraz studiów licencjackich – Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest osobą pełną energii, stara się każdego dnia zarażać innych swoim uśmiechem. Docenia indywidualizm każdego dziecka, to, co w nim niepowtarzalne, szanuje słabości oraz motywuje do ich pokonywania. Zawsze stara się pomóc i z oddaniem pracuje nad rozwiązaniem problemów wychowawczych. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla niej poczucie, że dziecko nie zostało osamotnione w swoich problemach i że będzie mu poświęcona uwaga i czas, dzięki którym bez lęku będzie poznawało świat.

Ukończone kursy:

 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Od frustracji do relacji z osobą z autyzmem. Wstęp do pracy metodą RDI.
 • Diagnoza i Terapia Ręki – stopień I i II
 • „Tańce i zabawy dla małych dzieci”
 • „Słowa ranią, czyli jak uniknąć krzyku, kpin i obrażania dziecka”
 • ” Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości”
 • „Jak budować poczucie wartości u dziecka”
 • „Sześciolatek w zerówce – czytanie liniatury i przygotowanie do pisania technikami systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej”
 • „Przestrzeń literacka jako teren zabaw w systemie „Edukacja przez      ruch” Doroty Dziamskiej”
 • „W co się bawić z dziećmi”
 • MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji PRKM – szkolenie podstawowe
 • „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja cz. I”
 • „Ćwiczymy dźwięki, ćwiczymy słowa by kleiła się rozmowa”
 • Druga Regionalna Konferencja Pedagogiki Marii Montessori we Wrocławiu
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne stopień I
 • „6-latek w szkole. Dlaczego tak, dlaczego nie?”

Emilia Grosz

socjolog, pedagog, nauczyciel wspomagający 

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Socjologia oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej i Arteterapii. W pracy z dzieckiem stawia na jego prawidłowy rozwój zgodny z indywidualnymi predyspozycjami dziecka, wszechstronne poznawanie świata i przede wszystkim na jego szeroki uśmiech.

Szkolenia:

 • Od frustracji do relacji z osobą z autyzmem. Wstęp do pracy metodą RDI.

 

 

 

 

Natalia Rabczewska

pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

 

Maria Bystrzyńska

pedagog specjalny

 

 

 

 

 

Klaudia Kurjan-Palichleb

nauczyciel rytmiki, nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

 

 

 

 

Paulina Dubaniewicz

fizjoterapeuta, terapeutka NDT Bobath, CME

Absolwentka fizjoterapii   na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Właścicielka gabinetu rehabilitacyjnego dla dzieci i niemowląt „Sprawny szkrab”. Wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi zdobywała odbywając wolontariat w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz Fundacji „Promyk Słońca”, by potem w Fundacji pracować. Z łatwością nawiązuję kontakt z małymi pacjentami, zdobywając ich zaufanie swą życzliwością oraz cierpliwością. Jeszcze w trakcie studiów ukończyła kursy z terapii neurorozwojowej NDT-Bobath oraz Trójpłaszczyznowej terapii manualnej wad stóp. Posiada również wiedzę z zakresu Kinesiology taping w pediatrii. Oprócz studiów magisterskich uczęszczała  studia podyplomowe w zakresie wczesnego, wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie jest w trakciepodyplomowych studiów  pedagogicznych. Cały czas szuka nowych źródeł informacji, jeździ na konferencję, śledzi badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wszystko po to, by jeszcze lepiej pomagać swoim małym pacjentom.

 • CME (Cuevas Medek Exercises)
 • Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych
 • Kinezjotaping w pediatrii
 • NDT-Bobath Baby
 • Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Sensoplastyka wstęp oraz Trener I stopnia
 • Interdyscyplinarne podejście do usprawniania dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego
 • Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka- nowe trendy w diagnostyce i terapii
 • Pediatria jakiej nie znacie- Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studentów i młodych lekarzy


Magdalena Ślęzak

muzykoterapeutka, pedagog

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna,  Muzykoterapii  na Wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz Studium Aktorskiego Regionalnego Ośrodka Edukacji. Prowadzi zajęcia muzyczne w żłobkach i przedszkolach na terenie Wrocławia, różnorodne zajęcia edukacyjne i artystyczne oraz liczne imprezy dla najmłodszych i nie najmłodszych dzieci.

Jej życiową pasją jest wywoływanie uśmiechu na dziecięcych buziach. Za sprawą nowych doświadczeń muzycznych i zabawy dźwiękiem, pomagam dzieciom odkryć drzemiący w nich potencjał.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wraz z bogatym doświadczeniem zawodowym pozwalają mi na konstruowanie różnorodnych zajęć, dających dzieciom możliwość spontanicznych reakcji, swobodnego podróżowania w świat muzyki, odkrywania własnych talentów i pogłębiania muzycznej wrażliwości. Poprzez zabawę dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu, kształtują słuch, zdolności głosowe, a tym samym wzbogacają swoją wyobraźnię i kreatywność – wszystkie te umiejętności stanowią podstawy skutecznej i łatwej nauki w przyszłości.

Prowadzone zajęcia inspirowane są licznymi metodami i programami pedagogicznymi (m. in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki, Metoda Wychowania Muzycznego C. Orffa, Pedagogika Zabawy).

Magdalena Dyczek

nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Podyplomowego Studium Języka Angielskiego, przez wiele lat pracowała w środowisku biznesowego języka angielskiego. Obecnie zajmuje się nauczaniem najmłodszych dzieci, a przybliżanie im świata oraz komunikacja z nimi w języku obcym jest jej pasją. Lubi zaskakiwać maluchów i wprowadzać je w świat językowej magii. Nieustannie pozostaje pod wrażeniem wielkich umiejętności, jakie drzemią w naszych dzieciach. W swojej pracy z najmłodszym chętnie wykorzystuje muzykę i ruch oraz storytelling i cuisenaire rods. W wolnych chwilach czyta, zwiedza, pisuje recenzje z dziecięcych spektakli teatralnych oraz zgłębia tajniki dogoterapii.

 

 

Monika Fidor-Bulcewicz

dogoterapeuta, trener sensoplastyki, pedagog.

Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacji, poradnictwa pedagogicznego a także terapii i edukacji w asyście zwierząt. Aktualnie w trakcie zdobywania specjalizacji z zakresu integracji sensorycznej i psychomotoryki. Ukończyłam min. kursy Arteterapii, Sensoplastyki ( I i II stopnia) oraz dogoterapii ale to miłość do dzieci i fakt ze jestem mamą sprawia ze wykonuje swój zawód z taka pasją. Liczne przeprowadzki po Polsce i cała masa różnych placówek nauczyły mnie pokory. Każde dziecko jest dla mnie absolutnie wyjątkowe, inne i do każdego muszę mieć indywidualne podejście. Nigdy nie oceniam, słucham i uczę się każdego dnia. Wyznaję pedagogikę bliskości. Wierzę, że więź między dzieckiem, terapeutą i psem jest sukcesem w pracy dogoterapeuty a zaufanie dziecka do terapeuty to klucz do sukcesu.