Przedszkole BINGO to wyjątkowe miejsce, w którym każdego dnia dzieci, pod czujnym okiem opiekunów, odkrywają otaczający je świat wszystkimi zmysłami. Naszym podstawowym celem jest wszechstronne stymulowanie, wspieranie rozwoju dzieci oraz ich integracja społeczna. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, o różnych możliwościach i potrzebach, uczy tolerancji, wzajemnego szacunku, współdziałania i empatii już od najmłodszych lat.

MIEJSCE…

Mieścimy się w pięknej willi z własnym ogrodem w cichej i spokojnej części Wrocławia- osiedlu Żerniki. Infrastruktura przedszkola została w pełni dostosowana do potrzeb dzieci i rodziców. Dzieci uczęszczające do Bingo mają do dyspozycji:

  • Sale edukacyjne- wyposażone w nowoczesne pomoce edukacyjne ( min. tablica interaktywna)
  • Salę Doświadczania Świata;
  • Gabinet Integracji Sensorycznej:
  • Gabinet logopedyczny;
  • Gabinet rehabilitacyjny;
  • Plac zabaw;
  • Przestronną szatnię;
  • Ogródek owocowo-warzywny ( samodzielnie uprawiany przez dzieci).

BEZPIECZEŃSTWO…

Bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Posiadamy pozytywną opinię Straży Pożarnej i Sanepidu. Z niezwykłą starannością dobieramy pomoce edukacyjne, zabawki czy sprzęt terapeutyczny. Dbamy o to by otoczenie Twojego dziecka było bezpieczne i pozwalało na “mądre”, twórcze i rozwijające spędzanie czasu. Wyposażenie przedszkola tj. dywany, meble, leżaczki itp. – posiadają wszelkie potrzebne atesty. Farby, którymi pomalowaliśmy nasze wnętrza posiadają atesty higieniczne i są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

SZACUNEK…

Nasza filozofia opiera się na pedagogice Marii Montessori. U podstaw tej metody leży głęboki szacunek do dziecka już od najmłodszych lat. Uczymy dzieci, że błędy to naturalna część życia człowieka – dlatego nie boją się ich popełniać. Celem naszej pracy jest zrozumienie, a nie zapamiętanie dlatego też nauka odbywa się poprzez ciągłe eksperymentowanie i sprawdzanie, śledzenie, poszukiwanie i obserwowanie. Celem takiego podejścia jest wykształcenie w dziecku wewnętrznego poczucia celu i motywacji, samodzielności i wiary we własne siły. Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie  i realizowanie potrzeb rozwojowych, a nie jednolity system nauczania. Dzieci rozwijają się według własnego planu rozwojowego, ucząc się we własnym tempie. W BINGO dużo czasu dzieci spędzają bez podziału na grupy wiekowe. Taka różnorodność  sprawia, ze maluchy mają okazję do wielorakich kontaktów społecznych. Z jednej strony uczą się i inspirują działaniami innych osób w grupie, z drugiej mogą wejść w rolę pomocników i przewodników.

INTEGRACJA…

BINGO jest placówką integracyjną na wielu poziomach. Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy szereg nowatorskich metod terapeutycznych mających na celu stymulowanie rozwoju naszych podopiecznych a przede wszystkim zaś stanowić źródło fantastycznej zabawy. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, o różnych możliwościach i potrzebach, uczy tolerancji, wzajemnego szacunku, współdziałania i empatii już od najmłodszych lat. Pragniemy aby wszyscy nasi podopieczni wyrośli na wrażliwych, otwartych i życzliwych ludzi.

PROGRAM…

Realizujemy podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej także Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne tzw. zerówkę. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w BINGO realizowane są zgodnie z programem wychowania przedszkolnego a także równolegle z programem bazującym na pedagogice M.Montessori. Realizujemy także autorskie programy edukacyjne, których celem jest wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

ZWIERZĘTA…

W Bingo mieszkają także rybki i króliki o które dbają nasze przedszkolaki.  Dzieci karmią, sprzątają i dbają o małych podopiecznych. Oprócz tego naszym przedszkolu  odbywają się zajęcia edukacyjne w asyście zwierząt. tj. psy, koty, konie, kozy czy alpaki. Na zajęciach oprócz niezapomnianej, wspaniałej zabawy dzieci uczą się szacunku, opiekuńczości i prawidłowego, bezpiecznego zachowania. Bo chcemy, żeby nasze maluchy wyrosły na wspaniałych dorosłych o wielkim sercu do wszystkich zwierząt.

TWÓRCZOŚĆ…

„Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą kiedy się dorośnie” P.Picasso i zgodnie z tymi słowami w naszym przedszkolu odbywa się dużo zajęć artystycznych i sensorycznych. Żadna masa czy faktura nie jest nam straszna. Malujemy rączkami, stopami, lepimy, ugniatamy, wycinamy…- rozwijamy swoją kreatywność, sprawność motoryczną, dostarczamy naszym zmysłom dużo wrażeń a przede wszystkim zaś wspaniale się bawimy.