Centrum BINGO tworzy zespół zespół wykształconych, kreatywnych i doświadczonych terapeutów dla których praca z dziećmi to prawdziwa pasja i wyzwanie. Dokładamy wszelkich starań aby naszą załogę zasilały osoby, które świadomie wybrały swoją drogę zawodową. Stale rozwijamy się i podnosimy swoje kompetencje aby móc zapewnić naszym podopiecznym wsparcie terapeutyczne i opiekę na najwyższym poziomie.

Centrum Bingo działa od 2013 roku i jest spełnieniem naszych marzeń o stworzeniu miejsca w którym dobro dziecka jest na pierwszym miejscu. Naszą misją jest otoczenie kompleksową opieką zarówno dziecka jak i jego rodziny, wierzymy bowiem, że to właśnie współpraca na tym polu stanowi bazę dla rozwoju dziecka.

 

Właścicielki Centrum BINGO

Barbara Sawicka i Ewelina Łącka

 

Barbara Sawicka- współwłaściciel, neurologopeda kliniczny, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta metody Padovan, terapeuta metody RCM

Z zamiłowania i z wykształcenia neurologopeda kliniczny. Swoje wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,  na kierunku neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną. Jest również absolwentką studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka Psychopedagogiczna z Terapią, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Prywatnie mama 7 letniego Jasia.  W Centrum Bingo prowadzi indywidualną terapię neurologopedyczną.  Lubi prowadzić zajęcia w towarzystwie swoich zwierzaków kota Mańka i psa Koffi. Chcąc stale rozwijać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, praktykach czy konferencjach. Dzięki temu lepiej rozumie potrzeby dzieci, wzbogaca swój warsztat pracy, uskuteczniając tym prowadzoną terapię. Formy doskonalenia w których uczestniczyła: 

 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół i rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi wg dr M.Grycman 
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa wg podejścia biodynamicznego 
 • Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe 
 • KOLD-diagnoza logopedyczna dziecka 
 • Metoda Padovan 
 • HANDLE ® Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency, I stopień 
 • Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania 
 • Autyzm-nowe spojrzenie: dysbioza jellitowa w ASD 
 • Stymulowanie komunikacji w autyzmie 
 • Manualne techniki znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta (moduł 1 i 2) – międzynarodowy kurs 
 • Empathy Dolls – Lalki Terapeutyczne. Human Touch Therapy 
 • Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na funkcje pokarmowe i mowę u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Część 1 i 2 
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej 
 • Logorytmika 
 • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
 • Program wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci 
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna C. Delacato (I i II stopień) 
 • Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej 
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień) 
 • Kinezjologia Edukacyjna (I i II stopień) 

Ewelina Łącka-współwłaściciel, terapeuta integracji sensorycznej i bilateralnej, terapeuta sensomotorycznej terapii widzenia, pedagog specjalny, instruktor masażu Shantala

 

Pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła dwustopniowe szkolenie z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez Polski Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej a także podyplomowe studia uzupełniające  zdobywając tym samym  kwalifikację do prowadzenia diagnozy i terapii . Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Profilaktyka Psychopedagogiczna i Terapia, studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna a także podyplomowych studiów z zakresu Logopedii Szkolnej i Przedszkolnej oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. W Centrum Bingo prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne wykorzystując podczas nich szereg metod wspierających a także grupowe zajęcia sensoryczne. Miłośniczka dogoterapii i wszelkiego kontaktu ze zwierzętami.  Mama małego Antosia.

Podążając za potrzebami dzieci i ich rodziców stale uczestniczy w licznych kursach,pozwalających lepiej rozumieć świat dziecka i wychodzić naprzeciw jego problemom: 

  • Sensomotoryczna Terapia Widzenia 
  • Promotor Dobrego Startu- I stopień
  • Szkolenie specjalistyczne dla terapeutów Integracji Sensorycznej: Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności od diagnozy. 
  • Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe 
  • Integracja Bilateralna- program indywidualny 
  • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym 
  • Sensoplastyka ®- wstęp i trener 1 stopnia 
  • HANDLE ® Holistic Approach to Neuro-Development & Lerning Efficiency, I stopień 
  • MAKATON: Program Rozwoju Komunikacji PRKM – szkolenie podstawowe 
  • Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta Sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger 
  • Smyko-Multisensoryka® – szkolenie trenerskie I stopnia 
  • Autyzm-nowe spojrzenie: dysbioza jellitowa w ASD 
  • Integracja Sensoryczna II stopień 
  • Szkolenie dla dogoterapeutów- edukatorów przedszkolnych 
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej 
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju – profil psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera 
  • Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych 
  • Edukacja przez ruch (stopień I) 
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 
  • Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
  • Pedagogika Marii Montessori w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 
  • Neurosensomotoryczna terapia taktylna wg dr S.Masgutowej 
  • Program wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci 
  • Diagnoza i terapia stymulacyjna C. Delacato I i II stopień 
  • Kinezjologia Edukacyjna I i II stopień 
  • Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym 
  • Metoda Dobrego Startu 

   

Marika Donkor-pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

 Wychowawca grupy starszej. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika – Kształcenie Zintegrowane i Edukacja Przedszkolna , studia magisterskie – Terapia Pedagogiczna oraz studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika. Obecnie konczę studia podyplomowe z zakresuIntegracji Sensorycznej. Prywatnie jestem mamą cudownego czterolatka. Jestem osobą pełną
energii, staram się każdego dnia zarażać innych swoim uśmiechem. Doceniam indywidualizm każdego dziecka, to, co w nim niepowtarzalne, szanuje słabości oraz motywuje do ich pokonywania. Zawsze staram się pomóc i z oddaniem pracuje nad rozwiązaniem problemów wychowawczych. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie poczucie, że dziecko nie zostało osamotnione w swoich problemach i że będzie mu poświęcona uwaga i czas, dziękiktórym bez lęku będzie poznawało świat.

KURSY I SZKOLENIA:

 • 5/6.09.2021 Trener TUS stopień I i II
 • 29.09.2021 Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej
 • 07.09.2019 Symptomy ryzyka dysleksji u najmłodszych dzieci
 • 05.09.2019 Rozwój mowy dziecka od 0-3 roku życia, co każdy opiekun i nauczyciel wiedzieć
  powinien
 • 06.09.2019 Mutyzm wybiórczy „Istota, objawy, zasady terapii”
 • 07.2019 Kurs pierwszej pomocy
 • 10.2017 Rehabilitacja osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń programu RDI
 • 04.2017 Tańce i zabawy dla małych dzieci cz. 2
 • 04.2017 Aktywne słuchanie muzyki według B. Strauss
 • 02.2017 Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • 02.2017 Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia
 • 08.04.2016 – warsztaty „Słowa ranią, czyli jak uniknąć krzyku, kpin i obrażania dziecka”
 • 19.04.2016 – warsztaty ” Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości”
 • 17.05.2016 – warsztaty „Jak budować poczucie wartości u dziecka”
 • 14.06.2016 – warsztaty „”Emocje dziecka -skąd wiedzieć co dziecko przeżywa i jak mu pomóc
  sobie z tym radzić?”
 • 10,12.05.2016 – Sześciolatek w zerówce – czytanie liniatury i przygotowanie do pisania
  technikami systemu „Edukacja przez ruch”
 • 05,07-04.2016 – Przestrzeń literacka jako teren zabaw w systemie „Edukacja przez ruch”

Aleksandra Stenzel- psycholog

                                                                                                       

 

Wychowawca grupy młodszej. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od kilku lat pracuję terapeutycznie z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

W pracy kieruję się zasadą pomóż mi zrobić to samemu, by stwarzać dzieciom możliwość osiągnięcia sukcesu, a przez to wzmacniać poczucie własnej wartości, sprawczości oraz rozbudzać motywację wewnętrzną. Pokazuję dzieciom, że ich emocje i potrzeby są ważne, by zbudować relację opartą na poczuciu bezpieczeństwa.

 

Staram się regularnie poszerzać swoją wiedzę, uczestnicząc w wykładach, webinariach czy konsultując się ze specjalistami również pracującymi z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi.

 

Ukończyłam szkolenia:

 • Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością poziom I (Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk)
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)
 • Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)
 • Pierwsza Pomoc Dzieciom – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Control System Grzegorz Kobuszewski
 • Logorytmika w pracy nauczyciela
 • Zabawy wspierające rozwój emocjonalno-społeczny (Psychologia pod lupą Izabela Żurawska)

 

Anna Korczyńska-terapeuta pedagogiczny

Wychowawca grupy starszej. Jestem pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Pedagogika opiekuńcza z terapią oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Do zespołu Bingo dołączyłam w 2020 roku i obecnie jestem wychowawcą w grupie Flamingów. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji, uważam że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, przez co podchodzę do każdego indywidualnie oraz staram się dostrzegać nawet najmniejsze sukcesy. Najważniejszą zasadą w pracy w przedszkolu jest dla mnie to, aby panowała w nim atmosfera pełna zaufania i bezpieczeństwa. Uwielbiam widzieć uśmiechy na buziach moich podopiecznych, którzy czują się ważni, docenieni i potrzebni. W swojej pracy stawiam na kreatywne zajęcia i aktywności łączące naukę z zabawą. Czas wolny spędzam w ciągłym ruchu, uwielbiam wycieczki i podróże, interesuję się także gotowaniem. Uwielbiam kontakt ze zwierzętami, również w pracy z dziećmi. „Ładuję baterie” spędzając aktywnie czas z ukochanym psem 🙂

Ukończyłam kursy/szkolenia:

Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością (Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk) 

Trener Treningu Umiejętności Społecznych (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz)

Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera (Studio Psychologiczne Joanna Węglarz) 

Pierwsza Pomoc Dzieciom – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – Control System Grzegorz Kobuszewski

Justyna Nieczaj- terapeuta pedagogiczny

 

Wychowawca grupy młodszej.Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Pedagogika Opiekuńcza z Terapią oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju, trenerka Umiejętności Społecznych. Miłośniczka podróży oraz leśnych wycieczek w towarzystwie psa- Łajki. W wolnym czasie maluje oraz tworzy rękodzieło.

 • Ukończone kursy/szkolenia:
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Kurs pierwszej pomocy pediatrycznej
 • Trener TUS dla osób w spektrum autyzmu
 • Sensoplastyka ®- trener 1 stopnia
 • Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Magdalena Ślęzak-muzykoterapeutka

Muzykoterapeutka

Małgorzata Przybysz-terapeuta integracji sensorycznej

terapeuta integracji sensorycznej

Joanna Filas- Johanka-muzykoterapeutka

Muzykoterapeutka

Aleksandra Gumna- psycholog, dogoterapeuta

Joker&Mol