Podczas zajęć  edukacyjnych jak i terapeutycznych wykorzystujemy szereg nowatorskich metod, których celem jest wykorzystywać potencjał i wspomagać rozwój naszych podopiecznych a także stanowić źródło uśmiechu i wspaniałej zabawy. Wszyscy specjaliści pracujący w BINGO posiadają odpowiednie uprawnienia i  kwalifikacje. Nasze przedszkole czynne jest codziennie od 7:30 do 15:30. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w terapii indywidualnej, w zajęciach w parach oraz w zajęciach grupowych. Wszystkie zajęcia realizowane są w ramach czesnego.

 

WYKORZYSTYWANE WYBRANE METODY PRACY:

 • NDT Bobath
 • Metoda aktywności Knill`ów
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia ®
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan ®
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Neurorehabilitacja aplikatorami Lyapko
 • Sensoplastyka ®
 • Smyko-multisensoryka ®
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC
 • Metoda M.Montessori
 • RDI (Relationship Development Intervention ) czyli Metoda Rozwoju Relacji
 • MNRI ® Terapia Neurotaktylna

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH CZESNEGO:

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

MUZYCZNY ANGIELSKI

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

MUZYKOTERAPIA INTEGRALNA

ZAJĘCIA ZE ZWIERZĘTAMI

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ZMYSŁÓW (SENSOPLASTYKA, SMYKO-MULTISENSORYKA)

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

REHABILITACJA RUCHOWA

KONCERTY RELAKSACYJNE Z WYKORZYSTANIEM GONGÓW

TERAPIA PEDAGOGICZNA

CYKLICZNE AUTORSKIE ZAJĘCIA

WYCIECZKI, TEATRZYKI, ANIMACJE ITP.