Podczas zajęć  edukacyjnych jak i terapeutycznych wykorzystujemy szereg nowatorskich metod, których celem jest wykorzystywać potencjał i wspomagać rozwój naszych podopiecznych a także stanowić źródło uśmiechu i wspaniałej zabawy. Wszyscy specjaliści pracujący w BINGO posiadają odpowiednie uprawnienia i  kwalifikacje. Nasze przedszkole czynne jest codziennie od 7:30 do 15:30. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w terapii indywidualnej, w zajęciach w parach oraz w zajęciach grupowych. Wszystkie zajęcia realizowane są w ramach czesnego.

 

OFERTA ZAJĘĆ OBEJMUJE:

 • Realizację podstawy programowej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapię neurologopedyczną
 • Terapię Integracji Sensorycznej
 • Terapię pedagogiczną/ psychologiczną
 • Rehabilitację ruchową NDT Bobath
 • Zajęcia wspierające funkcjonowanie sensoryczne ( MultiSenoryka® , Sensoplastyka® )
 • Zajęcia muzyczne ( muzykoterapia, autorska muzykoterapia integralna)
 • Zajęcia z udziałem zwierząt ( dogoterapia, alpakoterapia, hipoterapia)

 

WYKORZYSTYWANE METODY PRACY:

 • NDT Bobath
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia ®
 • Neurofunkcjonalna Reorganizacja Metodą Padovan ®
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Neurorehabilitacja aplikatorami Lyapko
 • Integracja Bilateralna
 • Sensoplastyka ®
 • Smyko-multisensoryka ®
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC
 • Metoda M.Montessori
 • RDI (Relationship Development Intervention ) czyli Metoda Rozwoju Relacji
 • MNRI ® Terapia Neurotaktylna