WIĘCEJ NIŻ PRZEDSZKOLE...

Jesteśmy kameralnym, butikowym przedszkolem ukierunkowanym na pracę z dziećmi z wyzwaniami w rozwoju

 

Nie jesteśmy tradycyjnym przedszkolem terapeutycznym.  Pracujemy w duchu komunikacji opartej na empatii i zrozumieniu, wspierając się założeniami pedagogiki M.Montessori.

Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie potrzeb rozwojowych, a nie jednolity system nauczania. Dzieci rozwijają się według własnego planu rozwojowego, ucząc się we własnym tempie.